top of page

FINANCIERING

Subsidies van de gemeente voor Bewonersinitiatieven en buurtorganisaties

 

Voor activiteiten in groepsverband voor kwetsbare doelgroepen kun je als dat nodig is subsidie aanvragen bij de gemeente. De subsidieregeling heet Sociale Basis en wordt door stadsdeel Oost uitgevoerd. De meeste maatschappelijke initiatieven en organisaties in Oost hebben al een contactpersoon bij het stadsdeel hiervoor, met wie je een aanvraag kunt bespreken. Ook kun je allerlei informatie over de subsidieregeling (wat is wel en niet subsidiabel, wat heb je nodig voor de aanvraag, wanneer kun je aanvragen en hoeveel) vinden op de subsidierelaties van de gemeente: www.Amsterdam.nl/subsidies. Even doorklikken op ‘subsidie aanvragen’ en ‘stadsdeel Oost’ en dan vind je de regeling vanzelf.

 

Verder heeft het stadsdeel een subsidieregeling voor Bewonersinitiatieven, te vinden op dezelfde website. Om een Bewonersinitiatief aan te vragen moet je bewoner zijn van de desbetreffende buurt waarvoor je de subsidie aanvraagt. Deze subsidie is meer bedoeld voor eenmalige, kleinschalige initiatieven, zoals buurtevenementen of -bijeenkomsten. De gebiedsmakelaar van jouw buurt is hiervoor je contactpersoon.

 

De 3e subsidieregeling die door het stadsdeel wordt uitgevoerd is de subsidie voor Kunst- en Cultuurprojecten. Hiervoor gelden vrij specifieke voorwaarden; lees de die dus even goed door voordat je een aanvraag doet.

 

De gemeente Amsterdam heeft verder een groot aantal stedelijke subsidieregelingen, die ook te vinden zijn op die website. Bijvoorbeeld voor projecten in het kader van Diversiteit of Duurzaamheid. Je contactpersoon van het stadsdeel kan je adviseren als je overweegt daar een aanvraag te doen, of je in contact brengen met een collega in de stad.

 

Hulp nodig bij het aanvragen van een subsidie? 

Als je hulp nodig hebt bij het aanvragen van subsidie, dan kun je contact opnemen met Wijkkunde. Bijvoorbeeld voor het schrijven van een activiteitencommissie of het maken van een begroting. Deze twee zaken moet je namelijk altijd meesturen met je aanvraag. Om een aanvraag te versturen in het ‘subsidieportal’ van de gemeente Amsterdam moet je minimaal beschikken over een DigiD. 

 

Succes met je aanvraag!

bottom of page